• Cho: CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
  • Số chứng chỉ: A00010/TNQG. Có hiệu lực từ: 19/12/2014 đến: 19/12/2015
Trụ sở chính: 29 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Người đại diện: Bà Phạm Lan Anh Điện thoại: 04.3718.1531
Mã số doanh nghiệp: 0100683952 Ngày đăng ký/ sửa đổi: 22/05/2014
Website: http://btmc.vn Địa chỉ email baotinminhchau@btmc.vn
Lĩnh vực kinh doanh: Vàng bạc đá quý